หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
.............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
เปิดรับสมัครนักเรียน ศพด.อบต.กลางแดด
 

อยากสอบถามว่า ศพด.อบต.กลางแดด เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ปี 2564 เดือนไหนหรอค่ะ

เขียนโดย   คุณ ชิตา

วันที่ 11 มี.ค. 2564 เวลา 09.58 น. [ IP : 1.2.202.77 ]  
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกลางแดด  จะรับสมัครเด็กตั้งแต่วันที่ 1 - 23 เมษายน 2564  เวลา 08.30 น. - 16.30 น.  ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกลางแดด หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด  หลักฐานที่ใช้ 1. ใบสมัคร  2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด  3. สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด 4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว - 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

เขียนโดย   คุณ นางสาวสมใจ วิจารณ์ นักวิชาการศึกษา

วันที่ 15 มี.ค. 2564 เวลา 14.42 น. [ IP : 1.2.242.58 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-275-104