หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
นางสาวนุชนาฎ รักษ์ธัญการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
   

ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ และยังมีบางหลังคาเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
 
         

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 4 แห่ง

หอกระจายข่าว จำนวน 7 แห่ง

เสียงตามสาย จำนวน 1 แห่ง
 
   

การบริการทางด้านประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดดใช้ประปาหมู่บ้านของ ตำบลกลางแดด ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 1, 2, 4
 
         

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 5 แห่ง

โรงงานอุสาหกรรม จำนวน 4 แห่ง

โกดังเก็บสินค้า จำนวน 7 แห่ง

บริษัท/ห้างร้าน จำนวน 4 แห่ง

ร้านค้าขนาดใหญ่ จำนวน 15 แห่ง

ร้านค้าขนาดเล็ก จำนวน 50 แห่ง

ร้านเสริมสวย จำนวน 4 แห่ง

สนามยิงปืน จำนวน 1 แห่ง
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-932-2916