หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
นางสาวนุชนาฎ รักษ์ธัญการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
   ศพด.ตำบลกลางแดด  (จังหวัด นครสวรรค์)
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
ชื่อสถานที่ : ศพด.ตำบลกลางแดด
 
ที่ตั้ง : ต.กลางแดด อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 
ข้อมูล : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกลางแดด เปิดรับเด้กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่ 2 ขวบครึ่ง ถึง 4 ขวบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการที่ดีและเรียนรู้สิ่งแวดล้อมภายนอก
 
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

 
 
ผู้เข้าชม 520 ท่าน         
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-932-2916