หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
นางสาวนุชนาฎ รักษ์ธัญการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
โรงเรียนวัดกลางแดด
   จำนวนภาพ : 7  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 1032  ท่าน


 
ศพด.ตำบลกลางแดด
   จำนวนภาพ : 2  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 520  ท่าน


 
วัดศาลจ้าว
   จำนวนภาพ : 10  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 603  ท่าน


 
สำนักสงฆ์ลาดกลุ่ม
   จำนวนภาพ : 5  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 518  ท่าน


 
สำนักสงฆ์พระเจดีย์
   จำนวนภาพ : 2  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 554  ท่าน


 
วัดกลางแดด
   จำนวนภาพ : 17  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 2280  ท่าน


 
โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง
   จำนวนภาพ : 4  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 636  ท่าน


 
วัดเกตุคีรี
   จำนวนภาพ : 14  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 894  ท่าน


 
  (1)     2   
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-932-2916