หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายกิตติพงษ์ กัลยาณวัตร
ปลัด อบต.กลางแดด
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


จ่าสิบเอกธนาพัทธ์ แก้วเกิด
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นางมานิดา จันทร์จักร์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสมพงษ์ สีสด
ผู้อำนวยการกองช่าง