หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายกิตติพงษ์ กัลยาณวัตร
ปลัด อบต.กลางแดด
โทร : 056-275-104 ต่อ 103
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


จ่าสิบเอกธนาพัทธ์ แก้วเกิด
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 056-275-104 ต่อ 104


นางมานิดา จันทร์จักร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 056-275-104 ต่อ 106


นายสมพงษ์ สีสด
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 056-275-104 ต่อ 107