คู่มือประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33


การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22


การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ


การแจ้งขุดดิน


การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ


การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ


การแจ้งถมดิน


การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ


คำขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


คำร้องทั่วไป

<< หน้าแรก...     2      3      4     (5)     6