หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
นายธงชัย ศรีสด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด ตำกลางแดดน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า ธรรมาภิบาลเพื่อประชา พัฒนาแหล่งน้ำ สืบสานงานประเพณี
 
 
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งขุดดิน
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งถมดิน
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
คำขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คำร้องทั่วไป
แบบคำขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนอาคาร
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด.2)
แบบคำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ท.พ.)
แบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5)
แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
ใบแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2
 
   1      2     (3)  
 
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-208-9937