หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
นายธงชัย ศรีสด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด ตำกลางแดดน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า ธรรมาภิบาลเพื่อประชา พัฒนาแหล่งน้ำ สืบสานงานประเพณี
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายกำกับการดูแลองค์การที่ดี [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 57  
 
ประกาศ การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 65  
 
ประกาศ คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 48  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ [ 16 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประชาสัมพันธ์ สรุปสาระสำคัญตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 145  
 
การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 83  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 126  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด เรื่อง นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 79  
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 112  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 133  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 128  
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 126  
 
ประกาศเจตนารมณ์ฯการขับเคลื่อนงานแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 107  
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล [ 25 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 90  
 
วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น งานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด [ 15 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 111  
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 94  
 
   1      2     (3)  
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-208-9937