หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
นายธงชัย ศรีสด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด ตำกลางแดดน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า ธรรมาภิบาลเพื่อประชา พัฒนาแหล่งน้ำ สืบสานงานประเพณี
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 67  
 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 67  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรม และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศ เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.กลางแด [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 61  
 
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 10 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 54  
 
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 10 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 53  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา [ 1 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 64  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 1 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 78  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด จัดประชุมพนักงานเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 56  
 
แบบรายงานการจัดกิจกรรม การส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 70  
 
แบบรายงานการจัดกิจกรรม การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 62  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 15 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 69  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด เรื่อง ยกย่อง ชมเชยผู้ปฏิบัติงานมีผลการประเมิน ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) [ 4 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 73  
 
แจ้งให้จัดทำแบบรับฟังความคิดเห็นพนักงานส่วนท้องถิ่นต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 23 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 114  
 
คำสั่งให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากร [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 84  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 123  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 85  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 96  
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 79  
 
   1     (2)     3   
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-208-9937