หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สถิติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔) [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) [ 2 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔) [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓) [ 1 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓) [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓) [ 2 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓) [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓) [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓) [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
  (1)     2