หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
สถิติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓) [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓) [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓) [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓) [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานผลสำสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒) [ 1 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒) [ 2 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒) [ 1 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)