หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
  (1)     2