หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนอัตรากำลัง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด [ 16 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (เมษายน 2562) [ 25 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 [ 15 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 92  
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 [ 9 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 175  
 
  (1)