หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
การแจ้งถมดิน [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
การแจ้งขุดดิน [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
  (1)     2      3      4      5