หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ปี พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลการประชุมผลการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด [ 14 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
  (1)