หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นำส่งงบประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
นำส่งงบประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
นำส่งงบประจำเดือน เมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
นำส่งงบประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
นำส่งงบประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
นำส่งงบประจำเดือน มกราคม 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
นำส่งงบประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
นำส่งงบประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
นำส่งงบประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานรับ-จ่ายเงินของอบต.กลางแดด ประจำปีงบประมาณ2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)