หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2 [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 [ 22 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 68  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
  (1)     2