หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และ แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)