หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
นางสาวนุชนาฎ รักษ์ธัญการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สร้อยละคร   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานจดมาตรน้ำและเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 ก.พ. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก      28 ก.พ. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดตั้งวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 ก.พ. 2563 1
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองหม้อ      28 ก.พ. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่เล่ย์   อบต.แม่เล่ย์ ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารทาง line โดยสามารถแอด QR Code   28 ก.พ. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นครสวรรค์ตก   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 2   28 ก.พ. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ยางตาล   ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   28 ก.พ. 2563 4
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านแดน   ประชุมชี้แจงการแบ่งเขตการเลือกตั้ง   28 ก.พ. 2563 1
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านแก่ง   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งและผู้นำท้องที่ตำบลบ้านแก่งได้รับมอบหมาย ให้เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   28 ก.พ. 2563 2
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.16/ว 758 เรื่อง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.2563   28 ก.พ. 2563 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 5848
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-932-2916