หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
นางสาวนุชนาฎ รักษ์ธัญการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังซ่าน   รายงานการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   19 เม.ย. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยใหญ่   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564    19 เม.ย. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ธารทหาร      19 เม.ย. 2564 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองกระเจา   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่อง การขายทอดตลาด   19 เม.ย. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ   19 เม.ย. 2564 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19)   19 เม.ย. 2564 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เก้าเลี้ยว      19 เม.ย. 2564 4
ข่าวกิจกรรม อบต.โคกหม้อ   การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการรับมอบถุงยังชืพจากทางอำเภอชุมแสงเพื่อมามอบให้กับผู้ที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากเหตู (วาตภัย) เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564   19 เม.ย. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ฉบับที่ ๑   19 เม.ย. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   โครงการความรู้เรื่องที่ดินเพื่อประชาชน   19 เม.ย. 2564 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8,596
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-932-2916