หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
นางสาวนุชนาฎ รักษ์ธัญการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
  หมวดข่าว : กองทุนหลักประกันสุขภาพ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
หลักประกันสุขภาพ   โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนตำบลกลางแดด  13 มิ.ย. 2560 178
หลักประกันสุขภาพ   โครงการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560  13 มิ.ย. 2560 188
หลักประกันสุขภาพ   โครงการอบต.ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2559  13 ต.ค. 2559 781
หลักประกันสุขภาพ   โครงการหนูน้อยฟันดี ประจำปี 2559  13 ต.ค. 2559 1054
หลักประกันสุขภาพ   โครงการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559  13 ต.ค. 2559 501
หลักประกันสุขภาพ   โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557  3 พ.ย. 2557 657
หลักประกันสุขภาพ   โครงการอาสาสมัครเยี่ยมบ้าน ประจำปี 2557  3 พ.ย. 2557 577
หลักประกันสุขภาพ   โครงการรักษ์สุขภาพสตรีรู้ทันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปี 2557  3 พ.ย. 2557 695
หลักประกันสุขภาพ   โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2557  3 พ.ย. 2557 881
หลักประกันสุขภาพ   โครงการป้องกันอันตรายจากสารเคมีปราบศัตรูพืช ประจำปี 2557  3 พ.ย. 2557 497
หลักประกันสุขภาพ   โครงการป้องกันอันตรายจากสารเคมีปราบศัตรูพืช ปี2556  10 ก.ย. 2556 824
หลักประกันสุขภาพ   โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดเลือดสมอง ปี 2556  10 ก.ย. 2556 1104
หลักประกันสุขภาพ   โครงการรักษ์สุขภาพสตรีรู้เท่าทันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปี 2556  10 ก.ย. 2556 757
หลักประกันสุขภาพ   โครงการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2556  7 ส.ค. 2556 927
หลักประกันสุขภาพ   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์  26 ก.ค. 2556 916
หลักประกันสุขภาพ   โครงการรักษ์สุขภาพสตรีรู้เท่าทันมะเร็งปากมดลูก ประจำปี 2555  8 ต.ค. 2555 832
หลักประกันสุขภาพ   โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ปี 2555  8 ต.ค. 2555 1219
หลักประกันสุขภาพ   โครงการป้องกันอันตรายจากสารเคมีปราบศัตรูพืช  8 ต.ค. 2555 1045
หลักประกันสุขภาพ   โครงการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2555  26 ก.ค. 2555 877
  (1)  
 
 
 
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-932-2916