หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
นางสาวนุชนาฎ รักษ์ธัญการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
  หมวดข่าว : กองทุนหลักประกันสุขภาพ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
หลักประกันสุขภาพ   โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนตำบลกลางแดด  13 มิ.ย. 2560 210
หลักประกันสุขภาพ   โครงการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560  13 มิ.ย. 2560 220
หลักประกันสุขภาพ   โครงการอบต.ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2559  13 ต.ค. 2559 874
หลักประกันสุขภาพ   โครงการหนูน้อยฟันดี ประจำปี 2559  13 ต.ค. 2559 1131
หลักประกันสุขภาพ   โครงการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559  13 ต.ค. 2559 595
หลักประกันสุขภาพ   โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557  3 พ.ย. 2557 815
หลักประกันสุขภาพ   โครงการอาสาสมัครเยี่ยมบ้าน ประจำปี 2557  3 พ.ย. 2557 730
หลักประกันสุขภาพ   โครงการรักษ์สุขภาพสตรีรู้ทันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปี 2557  3 พ.ย. 2557 839
หลักประกันสุขภาพ   โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2557  3 พ.ย. 2557 1040
หลักประกันสุขภาพ   โครงการป้องกันอันตรายจากสารเคมีปราบศัตรูพืช ประจำปี 2557  3 พ.ย. 2557 665
หลักประกันสุขภาพ   โครงการป้องกันอันตรายจากสารเคมีปราบศัตรูพืช ปี2556  10 ก.ย. 2556 964
หลักประกันสุขภาพ   โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดเลือดสมอง ปี 2556  10 ก.ย. 2556 1253
หลักประกันสุขภาพ   โครงการรักษ์สุขภาพสตรีรู้เท่าทันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปี 2556  10 ก.ย. 2556 900
หลักประกันสุขภาพ   โครงการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2556  7 ส.ค. 2556 1065
หลักประกันสุขภาพ   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์  26 ก.ค. 2556 1072
หลักประกันสุขภาพ   โครงการรักษ์สุขภาพสตรีรู้เท่าทันมะเร็งปากมดลูก ประจำปี 2555  8 ต.ค. 2555 986
หลักประกันสุขภาพ   โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ปี 2555  8 ต.ค. 2555 1380
หลักประกันสุขภาพ   โครงการป้องกันอันตรายจากสารเคมีปราบศัตรูพืช  8 ต.ค. 2555 1250
หลักประกันสุขภาพ   โครงการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2555  26 ก.ค. 2555 1058
  (1)  
 
 
 
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-932-2916