หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
นางสาวนุชนาฎ รักษ์ธัญการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปรกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มิ.ย. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  19 มิ.ย. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ม.2 จำนวน 10 บ่อ ตำบลกลางแดด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  18 มิ.ย. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบริเวณหน้าบ้านนางรำพึง พุ่มเจริญ ถึงสุดรั้วศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มิ.ย. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงพัสดุโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 5 บริเวณทางเข้าหนองใหญ่ ตำบลกลางแดด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  17 มิ.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563   4 มิ.ย. 2563 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ปร.4,ปร.5 และแบบรายละเอียดงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบริเวณหน้าบ้านนางรำพึง พุ่มเจริญ ถึงสุดรั้วศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว  28 พ.ค. 2563 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบริเวณหน้าบ้านนางรำพึง พุ่มเจริญ ถึงสุดรั้วศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว  28 พ.ค. 2563 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบริเวณหน้าบ้านนางรำพึง พุ่มเจริญ ถึงสุดรั้วศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าว  28 พ.ค. 2563 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย   25 พ.ค. 2563 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน เมษายน 2563  5 พ.ค. 2563 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายร่างขอบเขตโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย   28 เม.ย. 2563 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย  28 เม.ย. 2563 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บริเวณหน้าศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวถึงบ้านนางราตรี พุ่มเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 เม.ย. 2563 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายร่างขอบเขตโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย  21 เม.ย. 2563 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย (บก.06)  21 เม.ย. 2563 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มีนาคม 2563  2 เม.ย. 2563 32
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างฯไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2563 ถึง มีนาคม 2563  2 เม.ย. 2563 21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บริเวณหน้าศูนย์ขยายเมล็ดพันธ์ข้าวถึงบ้านนางราตรี พุ่มเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 เม.ย. 2563 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บริเวณหน้าศูนย์ขยายเมล็ดพันธ์ข้าวถึงบ้านนางราตรี พุ่มเจริญ  2 เม.ย. 2563 18
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 36
 
 
 
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-932-2916