หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
นางสาวนุชนาฎ รักษ์ธัญการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบต.กลางแดด เชิญชวน ชาวตำบลกลางแดด ร่วมงาน ธงฟ้าราคาประหยัด วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ อบต.กลางแดด  27 ก.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด รายงานสถานการณ์ COVID-19 ตำบลกลางแดด (รายวัน) วันที่ 26 กรกฎาคม 2564   26 ก.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด รายงานสถานการณ์ COVID-19 ตำบลกลางแดด (รายวัน) วันที่ 24 กรกฎาคม 2564   24 ก.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564  22 ก.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID - 19 ตำบลกลางแดด วันที่ 22 กรกฎาคม 2564   22 ก.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID - 19 ตำบลกลางแดด วันที่ 21 กรกฎาคม 2564  21 ก.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลไพศาลี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานของเทศบาล  20 ก.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการเข้าฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๓ (ฉบับใหม่) ประกอบรูปแบบจำแนกวิธีการงบประมาณ และแนวทางการใช้จ่ายเงินเพื่อรองรับการจัดทำงบประมาณ และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ รุ่นที่ ๑  19 ก.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (งานสาธารณสุข) จำนวน  19 ก.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19  16 ก.ค. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  9 ก.ค. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย  8 ก.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่ ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  6 ก.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  1 ก.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น 18 ชั่วโมง แบบ(ออนไลน์)  30 มิ.ย. 2564 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลช่องแค ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล  30 มิ.ย. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล   28 มิ.ย. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลท่าตะโก ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  25 มิ.ย. 2564 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางู ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการประเภทอื่น  25 มิ.ย. 2564 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  25 มิ.ย. 2564 19
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22
 
 
 
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-932-2916