หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
นางสาวนุชนาฎ รักษ์ธัญการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2560  13 ม.ค. 2564 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564  11 ม.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  30 ธ.ค. 2563 101
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่องรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  30 ธ.ค. 2563 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  29 ธ.ค. 2563 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด เรื่อง ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการป้าย เพื่อเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  24 ธ.ค. 2563 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  24 ธ.ค. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ  23 ธ.ค. 2563 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวปฎิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  21 ธ.ค. 2563 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   การขยายเวลาเอกสารการเดินทางของแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  21 ธ.ค. 2563 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง คู่มือการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม  21 ธ.ค. 2563 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ ๗ ตำบลกลางแดด  1 ธ.ค. 2563 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ ๖ ตำบลกลางแดด  1 ธ.ค. 2563 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ ๕ ตำบลกลางแดด  1 ธ.ค. 2563 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ ๔ ตำบลกลางแดด  30 พ.ย. 2563 89
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ ๓ ตำบลกลางแดด  30 พ.ย. 2563 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ ๒ ตำบลกลางแดด  30 พ.ย. 2563 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ๒๕๖๓ หมู่ ๑ ตำบลกลางแดด  30 พ.ย. 2563 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ขอเข้าสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564  10 พ.ย. 2563 119
ข่าวประชาสัมพันธ์   ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการป้าย เพื่อเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2564 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินภาษีป้าย  10 พ.ย. 2563 123
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18
 
 
 
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-932-2916