หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
นางสาวนุชนาฎ รักษ์ธัญการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563  3 เม.ย. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อมาติดต่อราชการ  3 เม.ย. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่2 (ระยะที่1 ) ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1 เม.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายชื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) (เพิ่มเติม)  30 มี.ค. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายชื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) (เพิ่มเติม)  30 มี.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายชื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) (เพิ่มเติม)  30 มี.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายชื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) (เพิ่มเติม)  30 มี.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายชื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) (เพิ่มเติม)  30 มี.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายชื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) (เพิ่มเติม)  30 มี.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายชื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3)  30 มี.ค. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่6 บริเวณบ้านนายเสนาะ จันทร์แดง ถึง บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  27 มี.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 บริเวณบ้านนางบุญชู เหมือนสุทธิวงศ์ ถึงบ้านนายวิชัย ศรีสุข ตำบลกลางแดด อำเถอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  27 มี.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเจตนารมณ์ฯการขับเคลื่อนงานแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)  3 มี.ค. 2563 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายเริ่มตั้งแต่บริเวณทางแยกข้างบ้านนางลำจวน จำนงลักษณ์ ถึงบริเวณที่ดินของนายไทย บวบทอง ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  3 มี.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   การปิดประกาศขายทอดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสือมสภาพ  26 ก.พ. 2563 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   การขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ  26 ก.พ. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (เมษายน 2562)  25 ก.พ. 2563 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล  25 ก.พ. 2563 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 5 รอบหนองใหญ่ ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  3 ก.พ. 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่3 บริเวณกลุ่มบ้านนางประชุม ปัญญาชน ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  3 ก.พ. 2563 15
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 
 
 
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-932-2916