หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
.............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2564  14 ต.ค. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบต.กลางแดด ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการศูนย์บริการสายด่วนเลือกตั้ง 1444  14 ต.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบต.กลางแดด ขอประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่น ตาสับปะรด เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง  14 ต.ค. 2564 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบต.กลางแดด ขอประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่นฉลาดเลือก Smart Vote พื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการสืบค้นข้อมูล  14 ต.ค. 2564 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด เชิญชวน สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.กลางแดด  7 ต.ค. 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ผอ.กกต. ประจำ อบต.กลางแดด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด  6 ต.ค. 2564 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ผอ.กกต. ประจำ อบต.กลางแดด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด  6 ต.ค. 2564 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด   6 ต.ค. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม   5 ต.ค. 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ประจำปีงบประมาณ 2566  1 ต.ค. 2564 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดดและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์  1 ต.ค. 2564 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565และรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  1 ต.ค. 2564 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนาทประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา ๑ อัตรา  17 ก.ย. 2564 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุลรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร  14 ก.ย. 2564 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย จำนวน ๑ อัตรา  13 ก.ย. 2564 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น  13 ก.ย. 2564 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์ ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  7 ก.ย. 2564 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา  7 ก.ย. 2564 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  2 ก.ย. 2564 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนาทประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น  2 ก.ย. 2564 45
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 24
 
 
 
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-275-104