หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
นายธงชัย ศรีสด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ใสสะอาด 2565 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy )  28 ม.ค. 2565 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ขอประชาสัมพันธ์ คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่  28 ม.ค. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  24 ม.ค. 2565 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  18 ม.ค. 2565 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) หรือบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล  18 ม.ค. 2565 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  14 ม.ค. 2565 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น   12 ม.ค. 2565 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำแถลงนโยบายการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด  6 ม.ค. 2565 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการเข้าร่วมอบรมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ( Web Conference) เรื่อง หลักกฎหมายและกระบวนการการบริหารงานบุคคลของ อปท.  4 ม.ค. 2565 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลท่าตะโก  4 ม.ค. 2565 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ประจำปีงบประมาณ 2564  24 ธ.ค. 2564 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนาท   20 ธ.ค. 2564 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง รับโอน (ย้าย) หรือบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล สายงานประเภทวิชาการ 7 อัตรา  16 ธ.ค. 2564 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบต.กลางแดด ประชาสัมพันธ์ กำหนดอัตราภาษีป้ายที่ใช้ในการจัดเก็บภาษี ปี 2565 กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563  15 ธ.ค. 2564 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบต.กลางแดด ประชาสัมพันธ์ อัตราที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีตั้งแต่ปีภาษี 2565 พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564  15 ธ.ค. 2564 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด  2 ธ.ค. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565   26 พ.ย. 2564 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  25 พ.ย. 2564 91
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบต.กลางแดด ประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลด เล่มหนังสือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  16 พ.ย. 2564 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อปท. (อบจ./เทศบาล/อบต.)  12 พ.ย. 2564 127
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 25
 
 
 
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-208-9937