หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
นางสาวนุชนาฎ รักษ์ธัญการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ SAVE ZONE NO NEW FACE พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด   26 มิ.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   24 มิ.ย. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขั้นตอนและวิธีการร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด  23 มิ.ย. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ แนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19   18 มิ.ย. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เพิ่มเติม  12 มิ.ย. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เพิ่มเติม  12 มิ.ย. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เพิ่มเติม  12 มิ.ย. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เพิ่มเติม  12 มิ.ย. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เพิ่มเติม  12 มิ.ย. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เพิ่มเติม  12 มิ.ย. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เพิ่มเติม  12 มิ.ย. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)  12 มิ.ย. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด  8 มิ.ย. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  4 มิ.ย. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ สรุปสาระสำคัญตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  29 พ.ค. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ป.ป.ส. แจงนโยบายปรับพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด  20 พ.ค. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   สื่อการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม  20 พ.ค. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมายเพื่อยกเลิกพืชกระท่อม  20 พ.ค. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล  13 เม.ย. 2563 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด  13 เม.ย. 2563 28
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 
 
 
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-932-2916