หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
นางสาวนุชนาฎ รักษ์ธัญการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ  7 เม.ย. 2564 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  1 เม.ย. 2564 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๔  31 มี.ค. 2564 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเรียกรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเข้ารับการสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  29 มี.ค. 2564 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  24 มี.ค. 2564 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน แบ่งปันมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่เหลือใช้ให้กับเด็กและผู้ปกครอง  15 มี.ค. 2564 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสรรหาเป็นพนักงานจ้าง   15 มี.ค. 2564 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ว่าด้วย การละหมาดวันศุกร์ ที่มัสยิด  2 มี.ค. 2564 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัส covid 19  19 ก.พ. 2564 93
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด  9 ก.พ. 2564 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  4 ก.พ. 2564 163
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ที่ 1 บ้านกลางแดด  3 ก.พ. 2564 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563   29 ม.ค. 2564 101
ข่าวประชาสัมพันธ์   การลงทะเบียนเป็นผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน เพื่อยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2564  28 ม.ค. 2564 139
ข่าวประชาสัมพันธ์   การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  22 ม.ค. 2564 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2560  13 ม.ค. 2564 125
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564  11 ม.ค. 2564 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วรตำบลกลางแดดว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด พ.ศ.2563  1 ม.ค. 2564 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  30 ธ.ค. 2563 175
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่องรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  30 ธ.ค. 2563 73
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19
 
 
 
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-932-2916