หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
นายธงชัย ศรีสด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ครั้งแรก เพื่อดำเนินการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด  
 

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด โดยมี นางสาวช่อทิพย์ สาคิรินทร์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมสภา ฯ ก่อนดำเนินการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด  และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด โดย  
นายชาติชาย  ศรีสุข เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด                          
นายสมชิต  เมธากูล เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด   และ                              
นายกิตติพงษ์  กัลยาณวัตร   เป็น เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ธ.ค. 2564 เวลา 15.06 น. โดย เกศสยา สุนทรธิต

ผู้เข้าชม 63 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/15

ลำดับภาพที่ 2/15

ลำดับภาพที่ 3/15

ลำดับภาพที่ 4/15

ลำดับภาพที่ 5/15

ลำดับภาพที่ 6/15

ลำดับภาพที่ 7/15

ลำดับภาพที่ 8/15

ลำดับภาพที่ 9/15

ลำดับภาพที่ 10/15

ลำดับภาพที่ 11/15

ลำดับภาพที่ 12/15

ลำดับภาพที่ 13/15

ลำดับภาพที่ 14/15

ลำดับภาพที่ 15/15
<<
>>
X
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-208-9937