หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
นางสาวนุชนาฎ รักษ์ธัญการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 

 
รายงานผลการเข้าฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๓ (ฉบับใหม่) ประกอบรูปแบบจำแนกวิธีการงบประมาณ และแนวทางการใช้จ่ายเงินเพื่อรองรับการจัดทำงบประมาณ และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ รุ่นที่ ๑  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

รายงานผลการเข้าฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๓ (ฉบับใหม่) ประกอบรูปแบบจำแนกวิธีการงบประมาณ และแนวทางการใช้จ่ายเงินเพื่อรองรับการจัดทำงบประมาณ และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ รุ่นที่ ๑

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ค. 2564 เวลา 09.26 น. โดย เกศสยา สุนทรธิต

ผู้เข้าชม 4 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-932-2916