หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
นางสาวนุชนาฎ รักษ์ธัญการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 

 
เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๔  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 มี.ค. 2564 เวลา 11.32 น. โดย เกศสยา สุนทรธิต

ผู้เข้าชม 83 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/168

ลำดับภาพที่ 2/168

ลำดับภาพที่ 3/168

ลำดับภาพที่ 4/168

ลำดับภาพที่ 5/168

ลำดับภาพที่ 6/168

ลำดับภาพที่ 7/168

ลำดับภาพที่ 8/168

ลำดับภาพที่ 9/168

ลำดับภาพที่ 10/168

ลำดับภาพที่ 11/168

ลำดับภาพที่ 12/168

ลำดับภาพที่ 13/168

ลำดับภาพที่ 14/168

ลำดับภาพที่ 15/168

ลำดับภาพที่ 16/168

ลำดับภาพที่ 17/168

ลำดับภาพที่ 18/168

ลำดับภาพที่ 19/168

ลำดับภาพที่ 20/168

ลำดับภาพที่ 21/168

ลำดับภาพที่ 22/168

ลำดับภาพที่ 23/168

ลำดับภาพที่ 24/168

ลำดับภาพที่ 25/168

ลำดับภาพที่ 26/168

ลำดับภาพที่ 27/168

ลำดับภาพที่ 28/168

ลำดับภาพที่ 29/168

ลำดับภาพที่ 30/168

ลำดับภาพที่ 31/168

ลำดับภาพที่ 32/168

ลำดับภาพที่ 33/168

ลำดับภาพที่ 34/168

ลำดับภาพที่ 35/168

ลำดับภาพที่ 36/168

ลำดับภาพที่ 37/168

ลำดับภาพที่ 38/168

ลำดับภาพที่ 39/168

ลำดับภาพที่ 40/168

ลำดับภาพที่ 41/168

ลำดับภาพที่ 42/168

ลำดับภาพที่ 43/168

ลำดับภาพที่ 44/168

ลำดับภาพที่ 45/168

ลำดับภาพที่ 46/168

ลำดับภาพที่ 47/168

ลำดับภาพที่ 48/168

ลำดับภาพที่ 49/168

ลำดับภาพที่ 50/168

ลำดับภาพที่ 51/168

ลำดับภาพที่ 52/168

ลำดับภาพที่ 53/168

ลำดับภาพที่ 54/168

ลำดับภาพที่ 55/168

ลำดับภาพที่ 56/168

ลำดับภาพที่ 57/168

ลำดับภาพที่ 58/168

ลำดับภาพที่ 59/168

ลำดับภาพที่ 60/168

ลำดับภาพที่ 61/168

ลำดับภาพที่ 62/168

ลำดับภาพที่ 63/168

ลำดับภาพที่ 64/168

ลำดับภาพที่ 65/168

ลำดับภาพที่ 66/168

ลำดับภาพที่ 67/168

ลำดับภาพที่ 68/168

ลำดับภาพที่ 69/168

ลำดับภาพที่ 70/168

ลำดับภาพที่ 71/168

ลำดับภาพที่ 72/168

ลำดับภาพที่ 73/168

ลำดับภาพที่ 74/168

ลำดับภาพที่ 75/168

ลำดับภาพที่ 76/168

ลำดับภาพที่ 77/168

ลำดับภาพที่ 78/168

ลำดับภาพที่ 79/168

ลำดับภาพที่ 80/168

ลำดับภาพที่ 81/168

ลำดับภาพที่ 82/168

ลำดับภาพที่ 83/168

ลำดับภาพที่ 84/168

ลำดับภาพที่ 85/168

ลำดับภาพที่ 86/168

ลำดับภาพที่ 87/168

ลำดับภาพที่ 88/168

ลำดับภาพที่ 89/168

ลำดับภาพที่ 90/168

ลำดับภาพที่ 91/168

ลำดับภาพที่ 92/168

ลำดับภาพที่ 93/168

ลำดับภาพที่ 94/168

ลำดับภาพที่ 95/168

ลำดับภาพที่ 96/168

ลำดับภาพที่ 97/168

ลำดับภาพที่ 98/168

ลำดับภาพที่ 99/168

ลำดับภาพที่ 100/168

ลำดับภาพที่ 101/168

ลำดับภาพที่ 102/168

ลำดับภาพที่ 103/168

ลำดับภาพที่ 104/168

ลำดับภาพที่ 105/168

ลำดับภาพที่ 106/168

ลำดับภาพที่ 107/168

ลำดับภาพที่ 108/168

ลำดับภาพที่ 109/168

ลำดับภาพที่ 110/168

ลำดับภาพที่ 111/168

ลำดับภาพที่ 112/168

ลำดับภาพที่ 113/168

ลำดับภาพที่ 114/168

ลำดับภาพที่ 115/168

ลำดับภาพที่ 116/168

ลำดับภาพที่ 117/168

ลำดับภาพที่ 118/168

ลำดับภาพที่ 119/168

ลำดับภาพที่ 120/168

ลำดับภาพที่ 121/168

ลำดับภาพที่ 122/168

ลำดับภาพที่ 123/168

ลำดับภาพที่ 124/168

ลำดับภาพที่ 125/168

ลำดับภาพที่ 126/168

ลำดับภาพที่ 127/168

ลำดับภาพที่ 128/168

ลำดับภาพที่ 129/168

ลำดับภาพที่ 130/168

ลำดับภาพที่ 131/168

ลำดับภาพที่ 132/168

ลำดับภาพที่ 133/168

ลำดับภาพที่ 134/168

ลำดับภาพที่ 135/168

ลำดับภาพที่ 136/168

ลำดับภาพที่ 137/168

ลำดับภาพที่ 138/168

ลำดับภาพที่ 139/168

ลำดับภาพที่ 140/168

ลำดับภาพที่ 141/168

ลำดับภาพที่ 142/168

ลำดับภาพที่ 143/168

ลำดับภาพที่ 144/168

ลำดับภาพที่ 145/168

ลำดับภาพที่ 146/168

ลำดับภาพที่ 147/168

ลำดับภาพที่ 148/168

ลำดับภาพที่ 149/168

ลำดับภาพที่ 150/168

ลำดับภาพที่ 151/168

ลำดับภาพที่ 152/168

ลำดับภาพที่ 153/168

ลำดับภาพที่ 154/168

ลำดับภาพที่ 155/168

ลำดับภาพที่ 156/168

ลำดับภาพที่ 157/168

ลำดับภาพที่ 158/168

ลำดับภาพที่ 159/168

ลำดับภาพที่ 160/168

ลำดับภาพที่ 161/168

ลำดับภาพที่ 162/168

ลำดับภาพที่ 163/168

ลำดับภาพที่ 164/168

ลำดับภาพที่ 165/168

ลำดับภาพที่ 166/168

ลำดับภาพที่ 167/168

ลำดับภาพที่ 168/168
<<
>>
X
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-932-2916