หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
นางสาวนุชนาฎ รักษ์ธัญการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดดร่วมกับกองทุนสิ่งแวดล้อม อบรมน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักไม่กลับกอง  
 

วันที่  13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดดร่วมกับกองทุนสิ่งแวดล้อม นำโดย นางสาวนุชนาฏ รักษ์ธัญการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด จัดอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 หมู่ที่ 7 บ้านเขาเขียวตำบลกลางแดด ณ  โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องจากการไปอบรมและศึกษาดูงานในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยเป็นการจัดอบรม น้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักไม่กลับกอง เพื่อให้ความรู้แก่ชาวบ้านเขาเขียว หมู่ที่ 7 ได้พัฒนาเป็นหมู่บ้านต้นแบบปลอดขยะต่อไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีวิทยากรมาสาธิต วิธีการทำ พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติทำน้ำหมักชีวภาพ
โดยใช้วัตถุจากธรรมชาติ เช่น เศษผัก ผลไม้ หมักกับกากน้ำตาล และน้ำสะอาด  ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อมในระบบการบำบัดน้ำเสียจากการเกษตร โรงงาน อุตสาหกรรม และชุมชน ในบ่อขยะ เพื่อช่วยย่อยสลายขยะ กำจัดกลิ่นเหม็น และปรับสภาพของเสียจากครัวเรือน รวมไปถึงการใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร ต่อด้วยการทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง ด้วยมูลสัตว์ และฟางข้าว

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ย. 2563 เวลา 15.02 น. โดย เกศสยา สุนทรธิต

ผู้เข้าชม 63 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/17

ลำดับภาพที่ 2/17

ลำดับภาพที่ 3/17

ลำดับภาพที่ 4/17

ลำดับภาพที่ 5/17

ลำดับภาพที่ 6/17

ลำดับภาพที่ 7/17

ลำดับภาพที่ 8/17

ลำดับภาพที่ 9/17

ลำดับภาพที่ 10/17

ลำดับภาพที่ 11/17

ลำดับภาพที่ 12/17

ลำดับภาพที่ 13/17

ลำดับภาพที่ 14/17

ลำดับภาพที่ 15/17

ลำดับภาพที่ 16/17

ลำดับภาพที่ 17/17
<<
>>
X
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-932-2916