หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
นางสาวนุชนาฎ รักษ์ธัญการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 

 
หากพบเห็นเด็กและเยาวชนที่ต้องการความช่วยเหลือ โปรดแจ้งทันทีผ่าน Mobile Application “คุ้มครองเด็ก”  
 

มีเด็กอีกหลายคนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือ
เมื่อเทคโนโลยีสามารถทำให้คุณช่วยเหลือเด็ก ๆ ได้ง่าย แค่ปลายนิ้ว 👶🏻👦🏻👧🏻
“รู้แล้ว...อย่าเฉย” หากพบเห็นเด็กและเยาวชนที่ต้องการความช่วยเหลือ
โปรดแจ้งทันทีผ่าน Mobile Application “คุ้มครองเด็ก” 📲
✅ แอปพลิเคชันแจ้งเหตุการณ์เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหา บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์โดยผ่านเว็บไซต์ เพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายคุ้มครองเด็กและเยาวชน
✅ จุดเด่นของแอปฯ สามารถระบุพื้นที่เกิดเหตุ ภาพถ่าย และติดตามการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานได้ด้วย โดยข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังระบบการจัดการรายกรณี (Case Management) ซึ่งมีบ้านพักเด็กและครอบครัวในทุกจังหวัด และสถานรองรับเด็กของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 30 แห่ง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการช่วยเหลือ ประชาชน จึงมั่นใจได้ว่าเด็กและเยาวชนทุกรายจะได้รับการประสานส่งต่อการช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานและเครือข่ายในพื้นที่ และมีการกำกับ ติดตาม และรายงานการช่วยเหลือโดยดิจิทัลเช่นกัน
✅ สามารถดาวน์โหลดแอปฯ และติดตั้งลงบนโทรศัพท์เคลื่อนที่รองรับระบบ Android และ iOS ผ่าน Google Play หรือ App Store
📌 ทั้งนี้ หากประชาชนประสบปัญหาทางสังคม หรือพบเห็นปัญหาเด็กและเยาวชน ถูกกระทำความรุนแรงต่าง ๆ สามารถขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุได้ที่ แอปพลิเคชัน คุ้มครองเด็ก หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถติดต่อได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวทั้ง 77 จังหวัด
#DCY
#กรมกิจการเด็กและเยาวชน #ดย.
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ #กระทรวงพม.
#เด็กและเยาวชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 พ.ค. 2564 เวลา 15.48 น. โดย เกศสยา สุนทรธิต

ผู้เข้าชม 24 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-932-2916