หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
นางสาวนุชนาฎ รักษ์ธัญการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด จัดกิจกรรมโครงการ “ปัน....บุญ....” เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2563 เพื่อช่วยเหลือแม่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากของตำบลกลางแดด หมู่ที่ 4 , 5 และ 6  
 

วันที่  21  สิงหาคม 2563  นางสาวนุชนาฏ รักษ์ธัญการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ร่วมด้วย ผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำท้องที่ และ อสม. จิตอาสา ออกเยี่ยมเยียน “แม่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก” หมู่ที่ 4 , 5 และ 6  ของตำบลกลางแดด  จำนวน 7 ราย ตามกิจกรรมโครงการ “ปัน....บุญ....” เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2563  เพื่อช่วยเหลือแม่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ครอบครัวมีฐานะยากจน รายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ
2. มีภาระเลี้ยงดูบุตรแต่เพียงลำพังเนื่องจากได้รับผลกระทบด้านสังคม
3. ครอบครัวมีภาระพึ่งพิง ได้แก่ ครอบครัวมีภาระเลี้ยงดูคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง
4. สภาพบ้านที่อยู่อาศัยชำรุดทรุดโทรม

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ส.ค. 2563 เวลา 14.13 น. โดย เกศสยา สุนทรธิต

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/13

ลำดับภาพที่ 2/13

ลำดับภาพที่ 3/13

ลำดับภาพที่ 4/13

ลำดับภาพที่ 5/13

ลำดับภาพที่ 6/13

ลำดับภาพที่ 7/13

ลำดับภาพที่ 8/13

ลำดับภาพที่ 9/13

ลำดับภาพที่ 10/13

ลำดับภาพที่ 11/13

ลำดับภาพที่ 12/13

ลำดับภาพที่ 13/13
<<
>>
X
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-932-2916