หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
นางสาวนุชนาฎ รักษ์ธัญการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 

 
สโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์ และองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ส่งมอบบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้สูงอายุหมู่ที่ ๖ ตำบลกลางแดด  
 

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา  สโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์ และ นางสาวนุชนาฏ รักษ์ธัญการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด  จัดพิธีส่งมอบบ้านพักอาศัยให้แก่      
นางเล็ก แสงจันทร์ ผู้สูงอายุหมู่ที่ ๖ ตำบลกลางแดด จังหวัดนครสวรรค์  
พร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน  
โดยกิจกรรมดังกล่าว มุ่งหวังให้ผู้สูงอายุได้มีบ้านที่มีสภาพเหมาะสมกับผู้อยู่อาศัย
และเพื่อจะได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 มิ.ย. 2563 เวลา 09.55 น. โดย เกศสยา สุนทรธิต

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/7

ลำดับภาพที่ 2/7

ลำดับภาพที่ 3/7

ลำดับภาพที่ 4/7

ลำดับภาพที่ 5/7

ลำดับภาพที่ 6/7

ลำดับภาพที่ 7/7
<<
>>
X
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-932-2916