หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
นางสาวนุชนาฎ รักษ์ธัญการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 

 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานศูนย์พัมนาครอบครัวตำบลกลางแดด ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฏาคม 2562  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานศูนย์พัมนาครอบครัวตำบลกลางแดด ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฏาคม 2562 โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 วัน คือ วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 จัดกิจกรรมฝึกอบรมและวันที่ 19 กรกฏาคม 2562 ได้นำคณะกรรมการและสมาชิกศูนย์พัมนาครอบครัวตำบลกลางแดดเข้าศึกษาดูงานที่ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง กรมกิจการสตรีและครอบครัวกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.ค. 2562 เวลา 09.25 น. โดย เกศสยา สุนทรธิต

ผู้เข้าชม 112 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/24

ลำดับภาพที่ 2/24

ลำดับภาพที่ 3/24

ลำดับภาพที่ 4/24

ลำดับภาพที่ 5/24

ลำดับภาพที่ 6/24

ลำดับภาพที่ 7/24

ลำดับภาพที่ 8/24

ลำดับภาพที่ 9/24

ลำดับภาพที่ 10/24

ลำดับภาพที่ 11/24

ลำดับภาพที่ 12/24

ลำดับภาพที่ 13/24

ลำดับภาพที่ 14/24

ลำดับภาพที่ 15/24

ลำดับภาพที่ 16/24

ลำดับภาพที่ 17/24

ลำดับภาพที่ 18/24

ลำดับภาพที่ 19/24

ลำดับภาพที่ 20/24

ลำดับภาพที่ 21/24

ลำดับภาพที่ 22/24

ลำดับภาพที่ 23/24

ลำดับภาพที่ 24/24
<<
>>
X
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-932-2916