หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
นายธงชัย ศรีสด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 

 
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อปท. (อบจ./เทศบาล/อบต.)  
 

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อปท. (อบจ./เทศบาล/อบต.)
คลิกhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUvnQ1dC2ArAYBx6SHzHJvi4LZYBR7yhZHMutEGpU0_6uG6Q/viewform

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ย. 2564 เวลา 14.02 น. โดย เกศสยา สุนทรธิต

ผู้เข้าชม 128 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-208-9937