หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
นางสาวนุชนาฎ รักษ์ธัญการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 

 
แจ้งให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
แจ้งให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564  

ให้ผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถชำระค่าภาษีผ่านระบบ QR Coed ของธนาคารกรุงไทย ได้โดยไม่ต้องเดินทางมาชำระภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อโรคระบาด ( COVID - 19 ) ซึ่งกำลังระบาดอยู่ทั่วประเทศ ณ ขณะนี้
ส่วนใบเสร็จรับเงินทางองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด จะนำส่งไปให้ท่านตามที่อยู่ที่เคยให้ไว้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด หากท่านใดต้องการมาชำระภาษีด้วยตนเองสามารถมาชำระได้ที่ กองคลัง/งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการชำระภาษี ให้ท่านนำจดหมายที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ส่งไปให้นั้นมาติดต่อขอชำระภาษีได้ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30น. ถึง 16.30น. ภายในเดือนมิถุนายน 2564  

หากท่านไม่ชำระภาษีภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวขั้งต้น จะมีเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามมาตรา 68 มาตรา 69 และมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 หากมีข้อสงสัย      

ก่อนชำระภาษีสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ 056-275-104 ต่อ 106

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 พ.ค. 2564 เวลา 15.32 น. โดย เกศสยา สุนทรธิต

ผู้เข้าชม 100 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-932-2916