หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
นางสาวนุชนาฎ รักษ์ธัญการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 

 
กิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทางชุดที่ 3 ณ ธนาคารขยะชุมชนวิลาวัลย์ อำเภอตาคลี  
 

วันที่ 15 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดดจัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทางชุดที่ 3  ณ ธนาคารขยะชุมชนวิลาวัลย์ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นางสาวนุชนาฏ รักษ์ธัญการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด และผู้ร่วมเข้าอบรมโครงการฯ หมู่ที่ 7 บ้านเขาเขียว เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวทางการจัดการขยะรวมทั้งวิธีในการจัดการขยะจากต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมและเป็นแนวทางในการต่อยอดดำเนินการขับเคลื่อน โครงการฯ ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ย. 2563 เวลา 09.01 น. โดย เกศสยา สุนทรธิต

ผู้เข้าชม 13 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/25

ลำดับภาพที่ 2/25

ลำดับภาพที่ 3/25

ลำดับภาพที่ 4/25

ลำดับภาพที่ 5/25

ลำดับภาพที่ 6/25

ลำดับภาพที่ 7/25

ลำดับภาพที่ 8/25

ลำดับภาพที่ 9/25

ลำดับภาพที่ 10/25

ลำดับภาพที่ 11/25

ลำดับภาพที่ 12/25

ลำดับภาพที่ 13/25

ลำดับภาพที่ 14/25

ลำดับภาพที่ 15/25

ลำดับภาพที่ 16/25

ลำดับภาพที่ 17/25

ลำดับภาพที่ 18/25

ลำดับภาพที่ 19/25

ลำดับภาพที่ 20/25

ลำดับภาพที่ 21/25

ลำดับภาพที่ 22/25

ลำดับภาพที่ 23/25

ลำดับภาพที่ 24/25

ลำดับภาพที่ 25/25
<<
>>
X
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-932-2916