หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
นางสาวนุชนาฎ รักษ์ธัญการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 

 
อบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุนชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 หมู่ที่ 7 บ้านเขาเขียว  
 

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา  
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดดร่วมกับกองทุนสิ่งแวดล้อม จัดการอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุนชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 หมู่ที่ 7 บ้านเขาเขียว โดยมีนางสาวนุชนาฏ รักษ์ธัญการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด เป็นประธานเปิดโครงการฯ  เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยกับชุมชนและประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ตามแนวทางการปฏิบัติงาน  ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามนโยบาย “ประเทศไทยไร้ขยะ” โดยใช้หลัก 3Rs ประชารัฐ  คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ และเพื่้อผลักดันพัฒนาโครงการให้สามารถเป็นชุมชนต้นแบบการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ให้แก่ชุมชนอื่นๆหรือภายในเขตพื้นที่
       ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.กิตตินันท์   ครุฑพงษ์  เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ด้านการแยกขยะต้นทางและการจัดการขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกและจัดการประเภทขยะมูลฝอย ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน  123 คน  ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง จังหวัดนครสวรรค์

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ย. 2563 เวลา 08.44 น. โดย เกศสยา สุนทรธิต

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/25

ลำดับภาพที่ 2/25

ลำดับภาพที่ 3/25

ลำดับภาพที่ 4/25

ลำดับภาพที่ 5/25

ลำดับภาพที่ 6/25

ลำดับภาพที่ 7/25

ลำดับภาพที่ 8/25

ลำดับภาพที่ 9/25

ลำดับภาพที่ 10/25

ลำดับภาพที่ 11/25

ลำดับภาพที่ 12/25

ลำดับภาพที่ 13/25

ลำดับภาพที่ 14/25

ลำดับภาพที่ 15/25

ลำดับภาพที่ 16/25

ลำดับภาพที่ 17/25

ลำดับภาพที่ 18/25

ลำดับภาพที่ 19/25

ลำดับภาพที่ 20/25

ลำดับภาพที่ 21/25

ลำดับภาพที่ 22/25

ลำดับภาพที่ 23/25

ลำดับภาพที่ 24/25

ลำดับภาพที่ 25/25
<<
>>
X
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-932-2916