หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
นางสาวนุชนาฎ รักษ์ธัญการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด จัดประชุมประชาคมตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติ่ม ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2563  
 

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด จัดประชุมประชาคมตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติ่ม ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2563  โดยมี นายวิชิตชัย คุ้มเกรง เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย นางสาวนุชนาฏ  รักษ์ธัญการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ประธานประชาคมทั้ง 7 หมู่บ้าน  และประชาชนตำบลกลางแดด เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบล เพื่อส่งเสริมเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา เสนอความต้องการ และแสดงความคิดเห็น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงตามความต้องการ   ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ย. 2563 เวลา 09.07 น. โดย เกศสยา สุนทรธิต

ผู้เข้าชม 27 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-932-2916