หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
นางสาวนุชนาฎ รักษ์ธัญการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 

 
กฟภ. แนะวิธีเตรียมตัวให้ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่วหากเกิดน้ำท่วม  
 

เรื่อง กฟภ. แนะวิธีเตรียมตัวให้ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่วหากเกิดน้ำท่วม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศ ประกาศเตือน จากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมทุกขณะ และมีข้อแนะนำประชาชนเกี่ยวกับไฟฟ้า กรณีเกิดน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขัง เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ดังนี้
-
ก่อนน้ำท่วมเข้าภายในบ้านหรือบริเวณบ้าน ให้รีบขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและสิ่งของจำเป็นไว้ที่สูงหรือที่ปลอดภัยน้ำท่วมไม่ถึง
-
กรณีบ้านชั้นเดียว ให้งดใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาด งดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รวมถึงห้ามเปิดปิดสวิตซ์ไฟด้านในและด้านนอกอาคารที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะตัวเปียกหรือยืนแช่น้ำ แม้ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นอาจอยู่เหนือระดับน้ำเนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้
-
กรณีเป็นบ้านสองชั้นและมีสวิตซ์แยกแต่ละชั้น หากน้ำกำลังจะท่วมชั้นล่าง ให้ปลดสวิตซ์ตัดกระแสไฟฟ้าเฉพาะชั้นล่าง
-
กรณีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานและมีความจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้าน ให้ใช้เครื่องไฟฟ้าที่ชั้นบน โดยให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าปลดสวิตซ์ที่ชั้นล่างให้เพื่อความปลอดภัย
-
ควรอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าหรือระบบจำหน่ายในพื้นที่น้ำท่วมอย่างน้อย 2 3 เมตร เพื่อความปลอดภัย หากพบเห็นสายไฟฟ้าขาดหรือเสาไฟฟ้าล้มหรือสายไฟฟ้าขาดแช่น้ำ อย่าเข้าใกล้หรือสัมผัส ให้รีบแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแก้ไข
-
หากพบผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด อย่าใช้มือเปล่าแตะต้องตัวผู้ที่ติดอยู่กับกระแสไฟฟ้าหรือตัวนำ ที่เป็นเหตุให้เกิดอันตรายเป็นอันขาด เพื่อป้องกันมิให้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดจนได้รับอันตรายไปด้วย
-
ใช้วัตถุที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ เช่น สายยางหรือพลาสติกที่แห้งสนิท ถุงมือยางหรือผ้าแห้ง พันมือให้หนาแล้วผลักหรือฉุดตัวผู้ประสบอันตรายให้หลุดออกมาโดยเร็ว หรือให้ผู้มีความรู้ด้านไฟฟ้าปลดสวิตซ์ จากนั้นปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาล แต่หากเป็นสายไฟฟ้าแรงสูงให้หลีกเลี่ยงและรีบแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่โดยเร็วที่สุด
นอกจากนั้น เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้พักอาศัยตามอาคารสูง ควรติดตั้งสายล่อฟ้าเพื่อป้องกันฟ้าผ่า เมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และอย่าติดตั้งเสาอากาศวิทยุหรือโทรทัศน์ใกล้กับสายไฟฟ้า
การช่วยผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า จำเป็นต้องกระทำด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ และระมัดระวังเป็นพิเศษ สอบถามข้อมูล แจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับไฟฟ้าได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า สายด่วน PEA โทร. 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.ย. 2563 เวลา 12.14 น. โดย เกศสยา สุนทรธิต

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-932-2916