หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
.............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
กิจการสภา
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกลางแดด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ [ 13 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 85
 


 
การกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/ ๒๕๖๓ [ 22 ธ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 15
 
 
     


 
การกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๓ [ 5 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 14
 


 
การกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๓ [ 15 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 14
 
 
     


 
การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และกำหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 26 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 23
 


 
การกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๓ [ 18 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 17
 
  (1)  
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-275-104