หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
นางสาวนุชนาฎ รักษ์ธัญการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
กิจกรรม
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดดร่วมกิจกรรมทำความสะอาดเส้นทางเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ 8 ม.ค. 2564 ]  
อ่าน: 30
 


 
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลกลางแดด [ 28 ธ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 38
 
 
     


 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกหญ้าแฝก เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [ 14 ธ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 67
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด เข้ารับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในระดับดี (A) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 107
 
 
     


 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดดร่วมกับกองทุนสิ่งแวดล้อม อบรมน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักไม่กลับกอง [ 13 พ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 62
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดดจัดกิจกรรม สืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 [ 1 พ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 89
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 20
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-932-2916