หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
นางสาวนุชนาฎ รักษ์ธัญการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
กิจกรรม
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภายใต้...โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกลางแดด ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 12
 


 
กิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทางชุดที่ 3 ณ ธนาคารขยะชุมชนวิลาวัลย์ อำเภอตาคลี [ 16 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 12
 
 
     


 
อบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุนชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 หมู่ที่ 7 บ้านเขาเขียว [ 11 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 18
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด จัดประชุมประชาคมตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติ่ม ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 26
 
 
     


 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กลุ่มผู้สูงอายุตำบลแม่แฝก จากเทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ [ 28 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 16
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1 [ 27 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 7
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 19
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-932-2916