หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
.............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 


นายประสิทธิ์ รักษากลิ่น
กำนันตำบลกลางแดด
 
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายอนุวัฒน์ ศรีสุข
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1


นางนาง เมธากุล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2


นายสวรรค์ สิทธิ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3


นายประสิทธิ์ บัวคลี่
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4


นายบุญนาค มูลโมกข์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5


นายประสิทธิ์ รักษากลิ่น
กำนันตำบลกลางแดด (หมู่ 6)


นายวิโรจน์ ป่านแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-275-104