หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
นางสาวนุชนาฎ รักษ์ธัญการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นว 0023.2/ว01034 หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นตามข้อ 28 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยเเละการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 เเละฉบับที่เเก้ไขเพิ่มเติม  [ 14 ม.ค. 2564 ]   
นว 0023.3/1031 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  [ 14 ม.ค. 2564 ]   
นว 0023.3/ว1030 ส่งโปรเเกรมแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)  [ 14 ม.ค. 2564 ]   
นว 0023.3/ว1023 การเเก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน  [ 14 ม.ค. 2564 ]   
นว 0023.3/1036 ขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  [ 14 ม.ค. 2564 ]   
นว 0023.3/1038 แนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 14 ม.ค. 2564 ]   
นว 0023.3/1101  กิจกรรม Big cleaning day  [ 14 ม.ค. 2564 ]   
นว 0023.3/1100 หนังสือแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นและเเผ่นพับ  [ 14 ม.ค. 2564 ]   
นว 0023.3/1099 รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 14 ม.ค. 2564 ]   
นว 0023.3/ว1103 การดำเนินการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน  [ 14 ม.ค. 2564 ]   
นว 0023.3/ว1102 การดำเนินการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564  [ 14 ม.ค. 2564 ]   
นว 0023.5/ว45 จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม  [ 14 ม.ค. 2564 ]   
นว 0023.5/ว44 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง  [ 14 ม.ค. 2564 ]   
นว 0023.4/ว46 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2564  [ 14 ม.ค. 2564 ]   
นว 0023.5/ว903 เเนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณเเละการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด  [ 13 ม.ค. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 792
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-932-2916