หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งานกิจการประปา สำนักปลัด เพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของประปา (แพสูบน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อพัสดุวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2562 ]ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 2 (ระยะที่ 1) [ 10 ก.ย. 2562 ]ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 2 (ระยะที่ 1) [ 10 ก.ย. 2562 ]ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 2 (ระยะที่ 1) [ 10 ก.ย. 2562 ]ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 2 (ระยะที่ 1) [ 10 ก.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2562 ]

  (1)     2      3