หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]จ้างเหมาแบล็คโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัคซีนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2564 ]จ้างทำแผ่นพับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 23