ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 5 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256395,41689,360113,57415,683--------314,033
256221,439112,937255,885204,123146,254103,87867,36268,50692,26958,41685,19466,1381,282,401
256184,425131,41887,11980,61571,34779,82259,07361,05440,26950,553286,57563,5271,095,797
ยอดยกมาตั้งแต่ 16 มิ.ย. 2552 ถึง 31 ธ.ค. 2560   2,960,007
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   5,652,238
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2552
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี