หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
.............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
 
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 ต.กลางแดด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-275-104
โทรสาร : 056-275-104
Website : www.klangdad.go.th
Email : klangdad@klangdad.go.th
 
  
 
  
 
เบอร์ติดต่อภายใน
 
กด : ห้อง
102 : นายก อบต.
103 : ปลัด
104 : หัวหน้าสำนักปลัด
105 : สำนักปลัด
106 : กองคลัง
107 : กองช่าง
108 : แฟกซ์
0 , 101 : ธุรการ
 
แผนที่ดาวเทียม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-275-104