หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
นางสาวนุชนาฎ รักษ์ธัญการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 

จำนวนประชากรทั้งหมด      3,560     คน

ชาย   จำนวน 1,731 คน คิดเป็นร้อยละ 48.62

หญิง  จำนวน 1,829 คน คิดเป็นร้อยละ 51.38

จำนววนครัวเรือน    1,255   ครัวเรือน

ความหนาแน่นประชากรโดยเฉลี่ย 163.90 คน/ตร.กม.
ตำบลกลางแดด ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองนครสวรรค์ ด้วยระยะทางห่างจากศูนย์กลางอำเภอตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ประมาณ 14 กิโลเมตร และอยู่ห่างจาก ตัวจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ 10 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 21.72 ตารางกิโลเมตร หรือ 13,576 ไร่
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.นครสวรรค์ออก ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ยางตาล อ.โกรกพระ  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมืองนครสวรรค์  
 
 
  
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-932-2916