หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
นางสาวนุชนาฎ รักษ์ธัญการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
 


นางสาวนุชนาฏ รักษ์ธัญการ
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกลางแดด
 
 


นายวิชัย ศรีสุข
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกลางแดด


นางสาวกฤษณา ศรีสุข
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกลางแดด
 
 


นางสาวอัญชลี แพกระจ่าง
เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกลางแดด
 
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-932-2916