หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
www.klangdad.go.th
นางสาวนุชนาฎ รักษ์ธัญการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การทำประมงเป็นวิถีชีวิต
ของชาวตำบลกลางแดด
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 28 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓) [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด [ 2 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ2561 [ 26 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รอบเดือนเมษายน 2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 41  
 
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 43  
 
  (1)     2      3   
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 086-932-2916