เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552
 วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 2 ตำบลกลางแดด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มิ.ย. 2556 เวลา 16.44 น. โดย คุณ นาตยา ป้อมอินทร์

ผู้เข้าชม 338 ท่าน

 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player