Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
 
โครงการกีฬาสี กลางแดดสามัคคี 2556  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อสม. แม่บ้าน ในการจัดการแข่งขันกีฬาสี กลางแดดสามัคคี 2556 ขึ้น ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในองค์กรและส่งเสริมร่างกายให้แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปตำบลกลางแดด

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มิ.ย. 2556 เวลา 12.06 น. โดย คุณ นาตยา ป้อมอินทร์

ผู้เข้าชม 606 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย