วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
 
โครงการกีฬาสี กลางแดดสามัคคี 2556  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อสม. แม่บ้าน ในการจัดการแข่งขันกีฬาสี กลางแดดสามัคคี 2556 ขึ้น ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในองค์กรและส่งเสริมร่างกายให้แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปตำบลกลางแดด

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มิ.ย. 2556 เวลา 12.06 น. โดย คุณ นาตยา ป้อมอินทร์

ผู้เข้าชม 366 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย