วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2556 [ 31 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 10 
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด [ 25 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 52 
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ. [ 28 ต.ค. 2556 ]   อ่าน 55 
 
       
 
 
ที่ดิน สค.1เกาะกลางแดด ยื่นขอโฉนดได้หรือเปล่า (3 พ.ค. 2555)    อ่าน 4011  ตอบ 1  
ขโมยชุกชุมจัง (22 พ.ย. 2556)    อ่าน 72  ตอบ 0  
ขโมยชุกชุมจัง (22 พ.ย. 2556)    อ่าน 60  ตอบ 0  
 
 
อบต.แม่เปิน สงกรานต์ 2557 วัดลานชัยสามัคคี อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (16 เม.ย. 2557)    อ่าน 38  ตอบ 23
อบต.แม่เปิน  ธรรมประเสริฐ์(สำนักสงฆ์) ต. แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์กำลังดำเนินการวางศิล (16 เม.ย. 2557)    อ่าน 362  ตอบ 27
อบต.แม่เปิน วัดสิมมาวนาราม ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ ขอเชิญสาธุชนผูมีจิตเป็นกุศลร่วมส (15 เม.ย. 2557)    อ่าน 512  ตอบ 13
 

โมจิแม่จุฬา
 
       
     
 
วัดกลางแดด

ศาลกรมหลวงชุมพร

 
 
อบต.แม่เล่ย์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหม [ 12 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่เล่ย์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลา [ 12 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองยาว ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง [ 11 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
ทต.บางมะฝ่อ กิจกรรม "ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทย ไร้อุบัติเหตุ" อ [ 10 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.พยุหะ งานสงกรานต์ อบต.พยหะ ประจำปี 2557 [ 10 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 25 
อบต.นครสวรรค์ตก สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรนายจำลอง พรมหนองโดก นายก อบต.นครสวรรค์ตก [ 10 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.ไผ่สิงห์ ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,6,10 โครงการก่อส [ 10 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.วัดไทรย์ องค์การบริหาส่วนตำบลวัดไทรย์จัดโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 [ 10 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.วังมหากร [ 10 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.นครสวรรค์ตก โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ วันครอบครัวและวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 10 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.อ่างทอง [ 10 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่เล่ย์ ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) หรือบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานท้องถิ่น [ 10 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 21 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศแบบ 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไ [ 9 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.บางมะฝ่อ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 9 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 [ 9 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 30 
 
 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 7-8 สน.กศ. มท 0893.4/ว573,ว574 [รายชื่อ]  [ 11 เม.ย. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2557 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 33 และ 34 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว597  [ 11 เม.ย. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว596  [ 11 เม.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท. ในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด รุ่นที่ 1-6 สน.สส. มท 0891.3/ว544 [บัญชีรายชื่อ]  [ 11 เม.ย. 2557 ]
การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว38  [ 11 เม.ย. 2557 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปี 2557 (รุ่นที่ 2) ศส. [บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 2]  [ 11 เม.ย. 2557 ]
ซ้อมความเข้าใจวิธีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) ย้อนหลังในระบบ GFMIS (เพิ่มเติม) กค. มท 0803/ว589  [ 10 เม.ย. 2557 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/588  [ 10 เม.ย. 2557 ]
หารือคุณวุฒิการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก กรณีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต สน.บถ. มท 0809.9/ว12  [ 10 เม.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 เม.ย. 2557 ]
 
นว 0023.3/503 การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 [ 10 เม.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/7241 การสัมมนาชี้แจงคณะทำงาน (Core Team) ตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรป [ 10 เม.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/7099,นว 0023.3/7100 โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2556 [ 8 เม.ย. 2557 ]   
นว 0023.2/ว488 การนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหาร เพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน [ 8 เม.ย. 2557 ]   
นว 0023.2/ว486 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ [ 8 เม.ย. 2557 ]   
นว 0023.3/ว7081,นว 0023.3/ว7082 กรอกข้อมูลจำนวน นักเรียน และข้อมูลอื่นๆ โดยใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้ [ 8 เม.ย. 2557 ]   
นว 0023.1/ว471,นว 0023.1/ว472 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [ 3 เม.ย. 2557 ]   
นว 0023.1/ว474,นว 0023.1/ว475 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรค์ [ 3 เม.ย. 2557 ]   
นว 0023.1/6866 การมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 3 เม.ย. 2557 ]   
นว 0023.5/ว6796 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลและอนุมัติเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 255 [ 2 เม.ย. 2557 ]   
 
 
 
 
 
 
       
 
  
 


โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 ประจำปี พ.ศ.2557 [ 31 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 29 


โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 [ 5 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 38 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 28 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 27 
   
 
 
  คุณจะช่วยโลกของเราด้วยวิธีใด
  ลดการใช้ถุงพลาสติก ย่อยสลายยาก
  ปลูกต้นไม้
  ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
  ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว,เบอร์ 5
  ประหยัดน้ำมัน เช่น car pool , เดินบ้าง,จักรยานบ้าง
  ลดการใช้สารเคมี
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552