Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
 
อบต.กลางแดดขอประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2557 [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 9 
อบต.กลางแดดขอประชาสัมพันธ์การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ. [ 18 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 45 
อบต.กลางแดดจะออกประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2558 [ 18 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 38 
 
       
 
 
ที่ดิน สค.1เกาะกลางแดด ยื่นขอโฉนดได้หรือเปล่า (3 พ.ค. 2555)    อ่าน 4279  ตอบ 1  
ขอประชาสัมพันธ์ บริษัทรับจัดทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ จัดกรุ๊ปเหมา สัมนา ดูงาน ทั (15 พ.ค. 2558)    อ่าน 23  ตอบ 0  
หลุมบ่อเยอะมาก (26 พ.ย. 2557)    อ่าน 241  ตอบ 1  
 
 
อบต.หนองเต่า ประชาสัมพันธ์ระวังภัยต่างๆ (27 พ.ค. 2558)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.มาบแก เรียน ท่านนายก อบต (26 พ.ค. 2558)    อ่าน 938  ตอบ 12
อบต.พันลาน - (26 พ.ค. 2558)    อ่าน 15  ตอบ 0
   

กลุ่มเกษตรต้นเจ้าพระยา มะนาวแป้นนอกฤดู
 
       
     
 
วัดกลางแดด

ศาลกรมหลวงชุมพร

 
 
อบต.ทุ่งทอง ประกาศสอบราคาซื้อโอ่งน้ำ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง [ 28 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.ธารทหาร สอบราคาโครงการจัดซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.3 [ 28 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.วังมหากร โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชนแชลเลนจ์เดย์ประจำปี ๒๕๕๘ [ 28 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.โคกหม้อ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อขอประชาสัมพันธ์ ตำบลโคกหม้อเปิดภัยแล้ง [ 28 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านมะเกลือ ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนคร [ 28 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านมะเกลือ ประชาสัมพันธ์เชิญเที่ยวงานวันลอยกระทงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ [ 28 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านมะเกลือ ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมแห่เทียนจำนำพรรษาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ [ 28 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.สายลำโพง [ 28 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.วัดไทรย์ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการกองทุน ประจำปี 2558 [ 28 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านมะเกลือ ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียน และสิทธิประโยชน คนพิการ [ 28 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.ไผ่สิงห์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงา [ 28 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.พันลาน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เดือนเมษายน) [ 28 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองหลวง โครงการจัดกิจกรรมเพื่อมวลชลแชลเลนจ์เดย์ ประจำปี 2558 [ 27 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.บางมะฝ่อ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๕๘ [ 27 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.พันลาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคา และคุณสมบัติ โครงการขุดลอกแม่น้ำน่าน บริเวณหมู่ท [ 27 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
 
 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1062 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 พ.ค. 2558 ]
แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว1063 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 27 พ.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อให้ข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ ในรุ่นที่ 6/1 และ 8/1 สน.บถ. มท 0809.4/ว1064 [รุ่น 6/1] [รุ่น 8/1]  [ 27 พ.ค. 2558 ]
การจัดทำข้อมูลบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและพนักงานครูในสถานศึกษาที่ได้รับการปรับเงินเดือนเพิ่ม 1 ขั้น ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1060 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 พ.ค. 2558 ]
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1055 [แบบรายงาน]  [ 26 พ.ค. 2558 ]
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรม การประปานครหลวง ครั้งที่ 4 สน.กศ. มท 0893.2/ว1046  [ 26 พ.ค. 2558 ]
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว1045  [ 26 พ.ค. 2558 ]
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MONBUKAGAKUSHO:MEXT) สำหรับนักเรียนไทย ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว1044  [ 26 พ.ค. 2558 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1027  [ 25 พ.ค. 2558 ]
ทุนภายใต้โครงการ UNESCO/People s Republic of China - The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปี 2558 - 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว1048  [ 25 พ.ค. 2558 ]
 
ที่ นว 0023.3/ว815, ที่ นว 0023.3/ว816 การรายงานผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนส [ 26 พ.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว7649,นว 0023.3/ว7650 (เพิ่มข้อ 3.15) แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัตราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 พ.ค. 2558 ]   
นว 0023.5/13691,นว 023.5/13652 การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานบัญชี ประจำปี 25 [ 26 พ.ค. 2558 ]   
นว 0023.13437,นว 0023.13438 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ [ 25 พ.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว13435,นว 0023.3/ว13436 การจัดส่งคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยค [ 25 พ.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว13439,นว 0023.3/ว13440 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน [ 25 พ.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว13434 เร่งรัดกรอกข้อมูลรายได้ในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง [ 25 พ.ค. 2558 ]   
นว 0023.2/ว803,นว 0023.2/ว804 สำรวจรายชื่อข้าราชการ/พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สังกัดโรงเรียนและศ [ 22 พ.ค. 2558 ]   
นว 0023.3/ว800,นว 0023.3/ว801 ขอความร่วมมือส่งข้อมูลแผนงาน/โครงการด้านครอบครัวตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครองค [ 22 พ.ค. 2558 ]   
นว 0023.2/ว13252,นว 0023.2/ว13253 ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติในการขอยกเว้นเดินทางไปราชการต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้อ [ 22 พ.ค. 2558 ]   
 
 


 
 
 
 
 
     
 
  
 


โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ สานสายใยผู้สูงวัย [ 20 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 42 


โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2558 [ 12 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 83 


โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 [ 4 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 93 
   

 
 
  คุณจะช่วยโลกของเราด้วยวิธีใด
  ลดการใช้ถุงพลาสติก ย่อยสลายยาก
  ปลูกต้นไม้
  ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
  ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว,เบอร์ 5
  ประหยัดน้ำมัน เช่น car pool , เดินบ้าง,จักรยานบ้าง
  ลดการใช้สารเคมี
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552