Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2559-2561 ขององค์การบริหารส่วนตำ [ 11 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 76 
ประกาศผลการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 ตำแหน [ 29 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 104 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด จำนวน [ 22 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 108 
 
       
 
 
ที่ดิน สค.1เกาะกลางแดด ยื่นขอโฉนดได้หรือเปล่า (3 พ.ค. 2555)    อ่าน 4469  ตอบ 1  
อยากให้มีการแก้ไขระะบบการบริหารน้ำประปาในหมู่บ้าน อย่างยั่งยืน ไม่ว่ากี่ยุคกี่สม (23 พ.ย. 2558)    อ่าน 151  ตอบ 0  
ขอประชาสัมพันธ์ บริษัทรับจัดทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ จัดกรุ๊ปเหมา สัมนา ดูงาน ทั (15 พ.ค. 2558)    อ่าน 218  ตอบ 0  
 
 
อบต.พยุหะ ผอ กองคลัง ยังว่างไหมค่ะ (4 พ.ค. 2559)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.บ้านไร่ เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (4 พ.ค. 2559)    อ่าน 10390  ตอบ 30
อบต.บางตาหงาย ลำโพงกระจายเสียงเสีย (30 เม.ย. 2559)    อ่าน 604  ตอบ 3
   

กลุ่มเกษตรต้นเจ้าพระยา มะนาวแป้นนอกฤดู
 
       
     
 
วัดกลางแดด

ศาลกรมหลวงชุมพร

 
 
อบต.ฆะมัง ประกาศตกลงราคาจ้างก่อสร้าง 1 โครงการ [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตังเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่ว [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.ศาลาแดง โครงการจัดจ้างวางท่อประปา หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาแดง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
ทต.ท่าตะโก ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒) [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านไร่ ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายราคากลางและการคำนวณโครงการจ้างเหมางานเป่าล้างบ่อน้ำบาด [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.ยางตาล ประกาศกระบวนการภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการป้ายชื่อถนน-ชื่อซอย พร้อมติดตั้ง [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.วังมหากร โครงการประเพณีสงกรานต์(วันกตัญญ) ประจำปี 2559 [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.วังมหากร โครงการประเพณีสงกรานต์(วันกตัญญ [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.บางแก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็ [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.วังมหากร โครงการการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.เนินศาลา การบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่เปิน [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.เนินศาลา การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากพายุฤดูร้อน [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.วังซ่าน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางจ้างต่อเติมอาคาร คสล.ที่จอดรถบริเวณด้านหน้าสำน [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
 
 
 
การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว877 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 3 พ.ค. 2559 ]
โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ปณท แห่งปี 2559 (Thailand Post Innovation Awards 2016) สน.กศ. มท 0893.2/ว876  [ 3 พ.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 พ.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว817,ว818  [ 3 พ.ค. 2559 ]
เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว860  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอเชิญส่งครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว868  [ 2 พ.ค. 2559 ]
รับสมัครผลงานเพื่อคัดกรองและคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว869  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอให้พิจารณาสนับสนุนบทบาทนักเรียน นักศึกษา ต่อการมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว848  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข สน.สส. มท 0891.3/ว849  [ 2 พ.ค. 2559 ]
การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) สน.มถ. มท 0892.4/ว865  [ 2 พ.ค. 2559 ]
 
นว 0023.3/ว 12953 ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า [ 29 เม.ย. 2559 ]   
นว 0023.3 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ขอเชิญประชุมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ [ 2 พ.ค. 2559 ]   
นว 0023.3 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ขอเชิญประชุมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ [ 2 พ.ค. 2559 ]   
นว 0023.3 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ขอเชิญประชุมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ [ 2 พ.ค. 2559 ]   
นว 0023.3 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ) ขอเชิญประชุมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ [ 2 พ.ค. 2559 ]   
นว 0023.3 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ขอเชิญประชุมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ [ 2 พ.ค. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 12955 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : [ 29 เม.ย. 2559 ]   
นว 0023.3/ว 12956 ขอเชิญประชุมซักซ้อมกาตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (Local P [ 29 เม.ย. 2559 ]   
นว 0023.2/ว 12970 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 [ 29 เม.ย. 2559 ]   
นว 0023.3/536 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง [ 29 เม.ย. 2559 ]   
 
 


 
 
 
 
 
     
 
  
 


โครงการอบต.กลางแดดพบประชาชน ประจำปี 2559 ร่วมกับอำเภอเมือง....ยิ้มเคลื่อนที่ [ 27 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 13 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 [ 11 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 185 


พิธีถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 [ 8 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 180 
   
 
 
  คุณจะช่วยโลกของเราด้วยวิธีใด
  ลดการใช้ถุงพลาสติก ย่อยสลายยาก
  ปลูกต้นไม้
  ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
  ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว,เบอร์ 5
  ประหยัดน้ำมัน เช่น car pool , เดินบ้าง,จักรยานบ้าง
  ลดการใช้สารเคมี
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552