Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 วิสัยทัศน์ อบต.กลางแดด “ตำบลกลางแดดเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนมีการศึกษาพร้อมคุณธรรม ก้าวหน้าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม”
 
 
 
อบต.กลางแดด ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจ [ 28 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 15 
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 8 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 47 
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลจ้างด้วยระบบอ [ 8 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 45 
 
       
 
 
ที่ดิน สค.1เกาะกลางแดด ยื่นขอโฉนดได้หรือเปล่า (3 พ.ค. 2555)    อ่าน 4174  ตอบ 1  
หลุมบ่อเยอะมาก (30 ก.ค. 2557)    อ่าน 88  ตอบ 0  
ให้ความเคารพนับถือยกย่องสรรเสริญตนเองในการหางาน (24 มิ.ย. 2557)    อ่าน 150  ตอบ 0  
 
 
อบต.บึงปลาทู ขอเบอร์ติดต่อ อบต.หน่อยครับ (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 20  ตอบ 1
อบต.แม่เปิน รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 3 ( ปริญญาโท) มจร ส่วนกลาง (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 2524  ตอบ 168
อบต.ลำพยนต์ ตามรอยพระสังข์ทอง 6.7 (29 ต.ค. 2557)    อ่าน 9  ตอบ 0
 

กลุ่มเกษตรต้นเจ้าพระยา มะนาวแป้นนอกฤดู
 
       
     
 
วัดกลางแดด

ศาลกรมหลวงชุมพร

 
 
อบต.แม่เปิน กำหนดการกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาอำเภอแม่เปิน เนื่องในวันลอยกระทงปร [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองกระโดน ตรวจพื้นที่โครงการเสริมดินคันกั้นน้ำ คลองคาง หมู่ที่ 2 [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่วงก์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ อบต.แม่วงก์ [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.วัดไทรย์ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.อ่างทอง ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2 [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.บึงปลาทู ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศใหม่) [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.นครสวรรค์ตก พิธีไหว้เจ้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.นครสวรรค์ตก การประชุม มอบนโยบายในการทำงาน [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
ทต.บ้านแดน เทศบาลตำบลบ้านแดนได้มอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมกีฬาประจำหมู่บ้าน [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.กลางแดด ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 17 
อบต.หนองเต่า ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Cape Seal สายทางบ้ [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.แม่เล่ย์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประ [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.หนองกระโดน ประชุมประจำเดือนตุลาคม [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.เขากะลา ประกาศอบต.เขากะลา เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
 
 
 
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว29  [ 31 ต.ค. 2557 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1964  [ 31 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1959  [ 31 ต.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1960 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ต.ค. 2557 ]
การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่นการพนันหรือเสพสุรา สน.บถ. มท 0809.6/ว3766  [ 31 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.4/ว1950  [ 31 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1956  [ 31 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.4/ว1949  [ 31 ต.ค. 2557 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1947 [เอกสารแนบ]  [ 31 ต.ค. 2557 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1948 [เอกสารแนบ]  [ 31 ต.ค. 2557 ]
 
นว 0023.3/ว1469,นว 0023.3/ว1470 ขอความอนุเคราะห์กำชับหน่วยงานในการกำกับดูแล ตรวจสอบพื้นที่ [ 31 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว24479 การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกค [ 30 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว24481 (อบจ.เทศบาล)แจ้งการโอนจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับ [ 30 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว24480 (อำเภอ)แจ้งการโอนจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนก [ 30 ต.ค. 2557 ]   
นว 00237.5/24321 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอำนาจให้แก่ [ 30 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.5/24337 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2557 เงินอุดหนุทั่วไปเพื่อสนับสนุน [ 29 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.5/ว24323 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255 [ 29 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.5/ว24333,นว 0023.5/ว24335 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2557 [ 29 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว1460,นว 0023.3/ว1461 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 [ 29 ต.ค. 2557 ]   
นว 0023.3/ว1457,นว 0023.3/ว1458 แบบรายงานข้อมูลโครงการ/ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย [ 27 ต.ค. 2557 ]   
 
 


 
 
 
 
       
 
  
 


โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 ประจำปี พ.ศ.2557 [ 31 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 174 


โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 [ 5 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 158 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 28 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 120 
   
 
 
  คุณจะช่วยโลกของเราด้วยวิธีใด
  ลดการใช้ถุงพลาสติก ย่อยสลายยาก
  ปลูกต้นไม้
  ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
  ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว,เบอร์ 5
  ประหยัดน้ำมัน เช่น car pool , เดินบ้าง,จักรยานบ้าง
  ลดการใช้สารเคมี
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 มิ.ย. 2552